Châu Á Nepal
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Sunuwar nhóm ngôn ngữ

Sunwar: Surel


Chương trinh bằng Sunuwar


Tin mừng
 58 phút
Lời sự sống 2 (awaiting title)
 58 phút