آسیا هندوستان
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Adi خانواده زبانی

Ngalong
Miri: Miching
Adi: Padam-Miri
Adi: Padam
Adi: Komkar
Adi: Bokar
Adi: Minyong
Adi: Pailibo
Adi: Ramo


برنامه‌ها به زبان ... Adi


کلام زندگی
 12 دقیقه