ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Adi กลุ่มภาษา

Ngalong
Miri: Miching
Adi: Padam-Miri
Adi: Padam
Adi: Komkar
Adi: Bokar
Adi: Minyong
Adi: Pailibo
Adi: Ramo


รายการในภาษา Adi


พระคำแห่งชีวิต
 12 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project