ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล Gurung
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Gurung: Lamjung


ข่าวประเสริฐ
 50 นาที
ข่าวประเสริฐ
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 55 นาที
Jeevanar Kyan
 57 นาที