ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล Tharu, Dangura
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Tharu: Dangali


Barahiyaa Khabar
 53 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI
 47 นาที
Saanch Baat Naai Lukey Sekath
 53 นาที