ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย Kui
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Kui: Ganjam


พระคำแห่งชีวิต
 27 นาที