ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Tharu, Madhya Ksetriya กลุ่มภาษา

Tharu: Mari
Tharu: Nawalparasi


รายการในภาษา Tharu, Madhya Ksetriya


ข่าวประเสริฐ
 51 นาที
พระคำแห่งชีวิต and songs
 56 นาที
เพลง
 19 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project