نپال آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Magar, Eastern خانواده زبانی

Magar


برنامه‌ها به زبان ... Magar, Eastern


Sechchha Samachar
 55 دقیقه
کلام زندگی w/ NEPALI songs
 59 دقیقه
Satya Kuraa Archyokhi Maahyokle
 59 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project