အာရှတိုက် နီပေါနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Magar, Eastern ဘာသာစကား အုပ်စု

Magar


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Magar, Eastern


Sechchha Samachar
 55 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် w/ NEPALI songs
 59 မိနစ်
Satya Kuraa Archyokhi Maahyokle
 59 မိနစ်