ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Magar, Eastern กลุ่มภาษา

Magar


รายการในภาษา Magar, Eastern


Sechchha Samachar
 55 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI songs
 59 นาที
Satya Kuraa Archyokhi Maahyokle
 59 นาที