Asya Nepal
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Magar, Eastern Lupon ng mga Wika

Magar


Mga Palatuntunan sa Magar, Eastern


Sechchha Samachar
 55 minuto
Salita ng Buhay w/ NEPALI songs
 59 minuto
Satya Kuraa Archyokhi Maahyokle
 59 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project