தி அமெரிக்காஸ் யுநைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆப் அமெரிக்கா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Ute-Southern Paiute மொழி பிரிவு

Ute-Southern Paiute: Chemehuevi
Ute-Southern Paiute: Ute


நிரல்களில் உள்ள Ute-Southern Paiute


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 28 நிமிடம்