ทวีปอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Ute-Southern Paiute กลุ่มภาษา

Ute-Southern Paiute: Chemehuevi
Ute-Southern Paiute: Ute


รายการในภาษา Ute-Southern Paiute


พระคำแห่งชีวิต
 28 นาที