اقیانوسیه تونگا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Tongan


خبر خوش
 59 دقیقه
کلام زندگی 1
 90 دقیقه
کلام زندگی 2
 89 دقیقه
کلام زندگی 3
 58 دقیقه
آواز‌ها
 18 دقیقه
Hymns
 21 دقیقه