အိုရှန်းနီးယား တုံဂါနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Tongan


သတင်းကောင်း
 59 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 90 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 89 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 3
 58 မိနစ်
သီချင်းများ
 18 မိနစ်
Hymns
 21 မိနစ်