ओशिनिया टोंगा
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Tongan मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
 59 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 1
 90 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 2
 89 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 3
 58 मिनेट
गीतहरू
 18 मिनेट
Hymns
 21 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project