Châu Đại Dương Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Tongan


Tin mừng
 59 phút
Lời sự sống 1
 90 phút
Lời sự sống 2
 89 phút
Lời sự sống 3
 58 phút
Các bài hát
 18 phút
Hymns
 21 phút