หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Motu


ข่าวประเสริฐ
 45 นาที
ข่าวประเสริฐ & Words of Life
 60 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 54 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 67 นาที
Choruses, Prophet เพลง
 25 นาที