آمریکای شمالی و جنوبی مکزیکو
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Zapoteco: Coatecas Altas


خبر خوش
مدت زمان
 61 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
مدت زمان
 20 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
مدت زمان
 22 دقیقه
کلام زندگی 1
مدت زمان
 58 دقیقه
کلام زندگی 2
مدت زمان
 27 دقیقه
 منابع دیگر:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing