အမေရိကတိုက် မက္ကစီကိုနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Zapoteco: Coatecas Altas


သတင်းကောင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 61 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 20 မိနစ်
LLL 7 ယေရှု - သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်
ကြာမြင့်ချိန်
 22 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
ကြာမြင့်ချိန်
 58 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
ကြာမြင့်ချိန်
 27 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing