Hola! Benvingut. El que estàs a punt d'escoltar són algunes de les paraules més importants que escoltaràs mai. És una bona notícia per a tothom.

Programes a Hayu


Bones notícies (Bingchomu Danbu)
Durada
 65 min
Becoming a Friend of God ()
Durada
 54 min
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
Durada
 63 min