Zdravo! Dobrodošli. Ono što ćete sada čuti neke su od najvažnijih riječi koje ćete ikada čuti. To je dobra vijest za sve.

Programi u Hayu


Dobre vijesti (Bingchomu Danbu)
Trajanje
 65 min
Becoming a Friend of God ()
Trajanje
 54 min
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
Trajanje
 63 min