Здраво! Добредојдовте. Она што ќе го слушнете се некои од најважните зборови што некогаш ќе ги слушнете. Тоа е добра вест за сите.

Програми во Hayu


Добри вести (Bingchomu Danbu)
Времетраење
 65 мин
Becoming a Friend of God ()
Времетраење
 54 мин
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
Времетраење
 63 мин