नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Hayu मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर (Bingchomu Danbu)
अवधि
 65 मिनेट
Becoming a Friend of God ()
अवधि
 54 मिनेट
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
अवधि
 63 मिनेट