Zdravo! Dobrodošli. Ono što ćete čuti su neke od najvažnijih reči koje ćete ikada čuti. To je dobra vest za sve.

Programi u Hayu


Dobre vesti (Bingchomu Danbu)
Trajanje
 65 min
Becoming a Friend of God ()
Trajanje
 54 min
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
Trajanje
 63 min