Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Programu katika Hayu


Habari Njema (Bingchomu Danbu)
Muda
 65 min
Becoming a Friend of God ()
Muda
 54 min
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
Muda
 63 min