สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Hayu


ข่าวประเสริฐ (Bingchomu Danbu)
ความยาว
 65 นาที
Becoming a Friend of God ()
ความยาว
 54 นาที
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
ความยาว
 63 นาที