Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Hayu


Mabuting Balita (Bingchomu Danbu)
Tagal
 65 minuto
Becoming a Friend of God ()
Tagal
 54 minuto
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
Tagal
 63 minuto