Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Hayu


Tin mừng (Bingchomu Danbu)
Khoảng thời gian
 65 phút
Becoming a Friend of God
Khoảng thời gian
 54 phút
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
Khoảng thời gian
 63 phút