अफ्रिका क्यामरुन Ngwaw
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Ngwo: Konda मा कार्यक्रमहरू


Becoming a Friend of God
 58 मिनेट