ทวีปแอฟริกา ประเทศแคเมอรูน Ngwaw
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ngwo: Konda


Becoming a Friend of God
 58 นาที