สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Laimbue


Becoming a Friend of God ()
ความยาว
 43 นาที
Becoming a Friend of God ()
ความยาว
 52 นาที