Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Laimbue


Becoming a Friend of God ()
Khoảng thời gian
 43 phút
Becoming a Friend of God ()
Khoảng thời gian
 52 phút