ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Moore ဘာသာစကား အုပ်စု

Moore: Zaore
Moore: Yana


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Moore


သတင်းကောင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 44 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 40 မိနစ်
LLL 2 ဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ
ကြာမြင့်ချိန်
 50 မိနစ်
LLL 3 ဘုရားသခင်အားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 25 မိနစ်
LLL 4 ဘုရားသခင့် အစေခံများ
ကြာမြင့်ချိန်
 28 မိနစ်
LLL 5 ဘုရားသခင်အတွက် စမ်းသပ်ခံခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 27 မိနစ်
LLL 6 ယေရှု - သွန်သင်သူနှင့် ကျန်းမာခြင်းအရှင်
ကြာမြင့်ချိန်
 37 မိနစ်
LLL 7 ယေရှု - သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်
ကြာမြင့်ချိန်
 33 မိနစ်
LLL 8 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ရပ်များ
ကြာမြင့်ချိန်
 52 မိနစ်
အသက်ရှင်သောခရစ်တော်
ကြာမြင့်ချိန်
 123 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
ကြာမြင့်ချိန်
 40 မိနစ်
သက်သေခံချက်
ကြာမြင့်ချိန်
 18 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains
Rock International
Rock International
Story Runners
Story Runners