Africa Burkina Faso
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Moore Lupon ng mga Wika

Moore: Zaore
Moore: Yana


Mga Palatuntunan sa Moore


Mabuting Balita
 44 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 40 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 50 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 25 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 28 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 27 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 37 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 33 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 52 minuto
Ang Buhay na Kristo
 123 minuto
Salita ng Buhay
 40 minuto
Patotoo
 18 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains
Story Runners
Story Runners