ทวีปแอฟริกา ประเทศแคเมอรูน Basaa
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Bassa: Momo


Becoming a Friend of God
 53 นาที