अफ्रिका नाइजेरिया Yoruba
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Iyara: Ijumu मा कार्यक्रमहरू


जीवनका शब्दहरू
 45 मिनेट