Afrika Nigeeriae Yoruba
Hallo! Welkom! Wat je nu gaat horen zijn de meest belangrijke woorden die je ooit zult horen. Het is namelijk Goed Nieuws voor jou en mij.

Programma's in Iyara: Ijumu


Het Levende Woord
 45 min