Afrika Nigeria Yoruba
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Programu katika Iyara: Ijumu


Maneno ya Maisha
 45 min