بوکینا فاسو آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Moore خانواده زبانی

Moore: Zaore
Moore: Yana


برنامه‌ها به زبان ... Moore


خبر خوش
 44 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 40 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 50 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 25 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 28 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 27 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 37 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 33 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 52 دقيقة
مسیح زنده
 123 دقيقة
کلام زندگی
 40 دقيقة
شهادت نامه
 18 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains
Story Runners
Story Runners