ทวีปแอฟริกา ประเทศบูกินา ฟาโซ
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Moore กลุ่มภาษา

Moore: Zaore
Moore: Yana


รายการในภาษา Moore


ข่าวประเสริฐ
 44 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 40 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 50 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 25 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 28 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 27 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 37 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 33 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 52 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 123 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 40 นาที
คำให้การ (พยาน)
 18 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains
Story Runners
Story Runners