سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Tahitian


کلام زندگی 1 ()
مدت زمان
 54 دقیقه
کلام زندگی 2 ()
مدت زمان
 58 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project