નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

Tahitian માં કાર્યક્રમો


જીવનના શબ્દો 1 ()
અવધિ
 54 મિનિટ
જીવનના શબ્દો 2 ()
અવધિ
 58 મિનિટ
 અન્ય સંસાધનો:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project