Здраво! Добредојдовте. Она што ќе го слушнете се некои од најважните зборови што некогаш ќе ги слушнете. Тоа е добра вест за сите.

Програми во Tahitian


Зборови на животот 1 ()
Времетраење
 54 мин
Зборови на животот 2 ()
Времетраење
 58 мин
 Други ресурси:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project