آفریقا کامرون Denya
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Anyang: Deyang-Usong


کلام زندگی
 46 دقیقه