အာဖရိကတိုက် ကင်မရွန်းနိုင်ငံ Denya
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Anyang: Deyang-Usong


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
 46 မိနစ်