ทวีปแอฟริกา ประเทศแคเมอรูน Denya
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Anyang: Deyang-Usong


พระคำแห่งชีวิต
 46 นาที