Châu Phi Cameroon Denya
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Anyang: Deyang-Usong


Lời sự sống
 46 phút