Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Programme in Spanish: Latin America


Goeie Nuus (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Duurte
 38 min
LLL 1 Begin met GOD ()
Duurte
 25 min
LLL 2 Magtige Manne van GOD ()
Duurte
 51 min
LLL 3 Oorwinning deur GOD ()
Duurte
 30 min
LLL 4 Dienaars van GOD ()
Duurte
 33 min
LLL 5 Beproewing ter wille van GOD ()
Duurte
 31 min
LLL 6 JESUS - Leermeester & Geneesheer ()
Duurte
 27 min
LLL 7 JESUS - Here & Verlosser ()
Duurte
 32 min
LLL 8 Handelinge van die HEILIGE GEES ()
Duurte
 27 min
Die Lewende Christus ()
Duurte
 119 min
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Duurte
 22 min
Devotions (Devociones)
Duurte
 50 min
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Duurte
 42 min
 Ander Hulpbronne:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project