Здравейте! Добре дошли. Това, което предстои да чуете, са едни от най-важните думи, които някога ще чуете. Това е добра новина за всички.

Програми в Spanish: Latin America


Добри новини (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Продължителност
 38 мин
LLL 1 Започвайки с БОГ ()
Продължителност
 25 мин
LLL 2 Могъщите хора на БОГА ()
Продължителност
 51 мин
LLL 3 Победа чрез БОГ ()
Продължителност
 30 мин
LLL 4 Слуги на БОГ ()
Продължителност
 33 мин
LLL 5 На изпитание за БОГ ()
Продължителност
 31 мин
LLL 6 ИСУС - Учител и лечител ()
Продължителност
 27 мин
LLL 7 ИСУС - Господ и Спасител ()
Продължителност
 32 мин
LLL 8 Деяния на СВЕТИЯ ДУХ ()
Продължителност
 27 мин
Живият Христос ()
Продължителност
 119 мин
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Продължителност
 22 мин
Devotions (Devociones)
Продължителност
 50 мин
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Продължителност
 42 мин
 Други ресурси:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project